Юнг. “Стадії життя”

«Але окрім цього [інтелектуального мислення], існує мислення первісними образами, символами, які є старшими за історичного чоловіка, які є вродженими у нього від найраньших часів, і вони, одвічно живі, переживуть усі покоління і все ще лишатимуться підмурком людської психіки. Найповнішим життям ми зможемо жити лише у разі, якщо перебуватимемо у гармонії із цими символами; мудрість – це повернення до них».

К.Г. Юнг. “Стадії життя” (The Stages of Life)

пс. “історичний чоловік” – то не помилка перекладачки, а цілком усвідомлювано буквальний переклад. Ну цікаво ж, як звучатимуть тексти, як дозволити їм залишатися сексистськими.

Юнг. “Стадії життя”

“Психологія вчить нас тому, що – у певному сенсі – у психіці немає нічого старого; нічого, що може дійсно, остаточно відмерти. <…> Той, хто захищає себе від того, що є новим і дивнім, і регресує у минуле, падає у той самий невротичний стан, що й людина, яка ототожнює себе з новим і тікає від минулого. <…> Вони роблять принципово одне й те саме: вони посилюють свій вузький спектер свідомості замість зруйнувати його з допомогою напруження протилежностей та побудувати стан ширшої та вищої свідомості.”

К.Г. Юнг. “Стадії життя” (The Stages of Life)