давайте поговоримо про фашизм

Бінарне мислення – це норма для людини як виду. Це те, що допомагає визначатися у світі, визначати свою тожсамість: «свій» – родина, «чужий/інший» – зовнішній світ; «свій» – моя тусовка, «чужий/інший» – інша тусовка, якій я не приналежу; «свій» – мій етнос або моя держава,  «чужий/інший» – усі інші етноси або держави. Це не розщеплення, це спосіб зрозуміти, яким є моє місце у світі, сповненому іншими людьми. Як усі інші стереотипні форми мислення, це орієнтир і спосіб заощадити ресурси, потрібні мозку на обробку інформації.

Етноси так само формуються з опертям на бінарний спосіб мислення. Для етносу розподіл «свій» – «чужий/інший» є єдиним способом самовизначення. Етнос, раса є соціяльними конструктами, вибудуваними людиною саме з метою самовизначення, вирізнення з-поміж усіх інших. Етнічна/національна тожсамість (як і будь-яка групова) будується одночасно на двох процесах: пошуку спільного з однією, меншою, групою та пошуку (чи створенню) відмінностей з іншою, більшою. Такі спільні та відмітні риси вибудовуються зазвичай на основі кількох точок: історичної території, спільних мітів та історичної пам’яті, релігії, мова, культури, спільної економіки та правової системи тощо.

Чи пов’язаний із національною тожсамістю фашизм? Так, пов’язаний. Але фашизм є не національною, а імперіялістичною тоталітарною ідеологією, яка спирається на національну тожсамість. Тобто не національна тожсамість спричиняє фашизм як імперіялістичну ідеологію, а імперіялістична ідеологія формує фашизм, утверджуючи право однієї нації домінувати над іншою. Іншими словами, вибудова етнічної / національної тожсамості, нації, держави-нації не є фашистським проєктом. Фашистським проєктом є розбудова однієї нації за рахунок інших етносів/націй шляхом їх колонізації/військового підпорядкування та встановлення тоталітарного режиму.

Читати далі