Юнг. “Стадії життя”

“Психологія вчить нас тому, що – у певному сенсі – у психіці немає нічого старого; нічого, що може дійсно, остаточно відмерти. <…> Той, хто захищає себе від того, що є новим і дивнім, і регресує у минуле, падає у той самий невротичний стан, що й людина, яка ототожнює себе з новим і тікає від минулого. <…> Вони роблять принципово одне й те саме: вони посилюють свій вузький спектер свідомості замість зруйнувати його з допомогою напруження протилежностей та побудувати стан ширшої та вищої свідомості.”

К.Г. Юнг. “Стадії життя” (The Stages of Life)